Участь в конференції

Кафедра травматології та ортопедії ДНМУ була представлена доповіддю “Мобільний телемедичний комплекс для синхронного консультування хворих з ортопедо-травматологічною патологією” на “ВСЕУКРАЇНСЬКА НАУКОВО-МЕТОДИЧНА ВІДЕОКОНФЕРЕНЦІЯ «АКТУАЛЬНІ ПІТАННЯ ПИТАННЯ ДИСТАНЦІЙНОЇ ОСВІТИ ТА ТЕЛЕМЕДИЦИНИ 2018», яка пройшла 25-26 квітня в м. Запоріжжя.